Nyt koncept for bydelsplanlægning

På baggrund af bl.a. evalueringen af lokaludvalgene fra sommeren 2010 blev med budgetaftalen for 2011 vedtaget, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i dialog med Lokaludvalgene skulle udvikle et nyt koncept for bydelsplanlægningen.

Der blev med beslutningen lagt vægt på, at planerne efter det nye koncept skal være:

Høring

Forslaget er høring til den 2. december 2011

Mere information

Download Beslutningsprotokol ØU 11.10.11_nyt koncept for bydelsplanlægningen

Download Bilag 1_Procesplan bydelsplan

Download Bilag 2_Skabelon til bydelsplan

Download Lokaludvalgets høringssvar 10.11.2011