Farmaceutisk højskole

Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Unviersitet har anmodet om, at der igangsættes et lokalplanarbejde sådan, at der kan opføres en tilbygning til Det Farmaceutiske Fakultet på Nørre Allé 69-71 i "Universitetsparken", Nørre Campus. Det nye byggeri skal være centrum for fakultetets forskningsaktiviteter med nye laboratorier samt forsknings- og undervisningslokaler.

Opførelsen af byggeriet kræver, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan på grund af byggeriets omfang på ca. 4.700 m2 etageareal.

Høring

Forslaget er i høring til den 16. december 2011

Mere information

Find høringsmateriale her

Østerbro Lokaludvalg har behandlet høring om Farmaceutisk Højskole på sit møde den 10. November 2011, og besluttede på den baggrund at sende besked til forvaltningen om, at lokaludvalget kvitterer for at være blevet inddraget i høringen, og ser positivt på det konkrete projektforslag, men har ingen yderligere kommentarer hertil.