Sammenlægning af Ældreråd 2013

Budget 2011 fastlagde, at de 12 nuværende Ældreråd skal sammenlægges til ét fælles Ældreråd fra næste valgperiode. Høringen omhandler et forslag til en fremtidig struktur, valg og vedtægt for Ældrerådet i København.

Høring

Forslaget er i høring til den 27. oktober 2011

Mere information

Download høringsmaterialet her

Download Høringssvar 13.10.11