Bydelsafsnit i restaurationsplan Københavns Kommune

Bevillingsnævnets overordnede mål med restaurationsplanen er at skabe større klarhed omkring rammerne for udstedelse af alkoholbevillinger i Københavns Kommune. Rammerne skal tilgodese erhvervslivet. De må ikke forhindre byens iværksættere i at igangsætte nye, anderledes initiativer og koncepter indenfor restaurationsområdet. Men beboerne skal også tilgodeses.

Det er Bevillingsnævnets intention, at restaurationsplanen kan være med til at skabe et større kendskab til – og forståelse for – reglerne på restaurationsområdet, og på den måde også fremme den konstruktive dialog og gensidige hensyntagen restauratørerne og beboerne imellem.

Nævnet anmoder om lokaludvalgenes input og eventuelle bemærkninger til afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i vedlagte foreløbige udkast til restaurationsplan.

Høring

Forslaget er i høring til fredag den 7. oktober 2011.

Mere information

Download høringsbrev her, og restaurationsplan her

Download Høringssvar 13.10.11