Ungdomsindsats

 

Østerbro Lokaludvalg besluttede i foråret 2010 at gennemføre en proces med ungeinvolvering på Østerbro. Ungeinvolvering på Østerbro 2010 tager afsæt i Østerbro Bydelsplans vision for et attraktivt ungdomsliv, der skal fremme de unges trivsel, aktive deltagelse og involvering i det lokale forenings- og samfundsliv.

Formålet med indsatsen er at skabe fokus på de unge, deres ønsker og idéer til et godt ungdomsliv. Ligesom Lokaludvalget ønsker, at skabe interesse og rum for de unges aktive deltagelse i lokalmiljøet på Østerbro og i København som helhed.

Indsatsen har indtil videre bestået af:

Det indsamlede materiale er samlet i en rapport, som du kan finde her.