Østerbrogade som miljøprioriteret strøggade

Østerbrogade er Østerbros puls. Det er en livlig handelsgade, men bylivet har ikke lige gode vilkår over alt i gaden. Gaden er tæt trafikeret og svær og usikker at passere mange steder – i sær for børn og ældre borgere. Fortove og cykelstier er nogle steder for smalle, og der er generelt for lidt plads til at rumme både fodgængere, parkerede cykler og barnevogne, butiksudstillinger og udendørs servering. Samtidig kan busdriften forbedres i dele af gadens forløb.

Fredeliggørelse og begrønning

Østerbro Lokaludvalgs projekt om Østerbrogade vil fredeliggøre og begrønne gaden. Den motoriserede trafik begrænses, så cyklister, fodgængere og bilister fremover færdes på mere lige og sikre vilkår, og så betingelserne for handels- og caféliv forbedres.

Omdannelsen til miljøprioriteret handelsgade rækker fra Svanemøllen Station i nord til krydset efter Østerport Station, hvor Dag Hammerskjölds Allé møder Grønningen. Omdannelsens faser er skitseret herunder. Lokaludvalget ser den nordlige del af Østerbrogade som den del af strækningen, der har det mest aktuelle behov for forbedringer. Det er da den del, Københavns Kommune har udarbejdet et sikkerhedsprojekt for. Fase 3 afventer, at Metroringen er bygget færdig, og at arbejdspladsen i Sortedamssøen er nedlagt. Konkret foreslår lokaludvalget:

Fase 1a – Østergade nord for Jagtvej samt krydset ved Grønningen:

 Fase 1b – Østergade syd for Jagtvej til Nøjsomhedsvej:

 Fase 2 – Trianglens nordside, Nordre Frihavnsgades indføring samt Østerbrogades østside i princippet frem til Metro Østerport:

 Fase 3 – Trianglen og Østerbrogades og Dag H. Allé’s vestside samt grænsen til Østre Anlæg over for Metro Østerport:

En pulserende og grøn gade

Med lokaludvalgets projekt, vil Østerbrogade fortsat være Østerbros puls – blot i en form hvor udeliv og aktivitet opnår langt bedre vilkår. Samlet set løser projektet en lang række udfordringer:

Sammenhæng til andre projekter

Projektet er del af lokaludvalgets samlede Trafikstrategi for byrum og gadeforløb langs Østerbrogade. Strækningen fra Lille Triangel til Grønningen er drøftet foreløbigt med Indre By Lokaludvalg.

Projektet skal desuden koordineres med følgende projekter under Teknik- og Miljøforvaltningen:

Realisering af projektet

Lokaludvalget har tidligere gennemført borgerdialog om projektet – med stor opbakning. Dialogen om projektets konkrete indhold fortsættes med borgere, lokalråd, bolig- og handelsforeninger og øvrige lokale interessenter, så der fortsat sikres bred lokal opbakning og forankring.

Tidsplan

  1. Forår 2012: Borgerdialog gennemført
  2. Sommer 2013: Projektets fase 1 køres i stilling til budget 2014
  3. 2014: Anlægningsfase for Trafiksikkerhedspakke 1. Fase 2 køres i stilling
  4. 2015: Fase 2 gennemføres. 
  5. Fra 2018: Metro Cityringen tages i brug. Arbejdspladsen i søen nedlægges og fase 3 køres i stilling og gennemføres.

Økonomi

Kun fase 1 - den nordlige del af Østerbrogade fra Nøjsomhedsvej til Ryvangs Allé - er vurderet økonomisk. Økonomien for genneførelsen af fase 1 er:

 Baggrundsmateriale

Download yderligere materiale om Østerbro Nord her:

Trafiksanering af Østerbrogade

Østerbrogade skitseprojekt

Østerbrogade skitseprojekt 2

Østerbrogade Nord 2

Østerbrogade Bosse

Se projektfolder for Østerbrogade Nord her  

Download yderligere materiale om Østerbro Syd her:  

Se projektbeskrivelse Præsentation af Omdannelse af Østerbrogade og Dag Hammarskjolds Allé

Se projektfolder for Østerbrogade syd her 

 

Download yderligere materiale om Trianglen her:

Se projektfolder for Trianglen her

Triangelprojekt 1  

Triangelprojekt 2 

Triangelprojekt 3 

Triangelprojekt 4 

Triangelprojekt 5 

Triangelprojekt 6

 

Borgernes inputs

Østerbro Lokaludvalg har gennem et gadeevent 18. juni om Østerbrogade Nord og et borgermøde 20. juni om Østerbrogade Syd fremlagt skitseforslagene. Lokaludvalget fik ved begge arrangementer en masse konstruktive inputs til projektet og der var stor interesse blandt de fremmødte for at komme i gang med at se på byudviklingen og trafiksituationen på Østerbro.

På gadeeventet lørdag den 18. juni om Østerbrogade Nord var folk meget positive overfor Lokaludvalgets forslag om ændring af Østerbrogade. Der var kun én, der var imod midterhellen og projektet som helhed. De fremmødte var mest interessede i, hvordan foreslagene kunne blive til noget og om det var Lokaludvalget der bragte borgernes forslag videre. En enkelt ville have bredere fortove. Og en anden ville gerne have bredere cykelsti på bekostning af fortovet i østsiden af Østerbrogade. Der var ingen opbakning til brostenene, der skal tages fra bredden på cykelstien.  

Bekymring for Dag Hammerskjölds Allé

Indtrykket fra borgermødet den 20. juni om Østerbrogade Syd, Trianglen og Dag Hammerskjölds Allé er overordnet positivt. Især vedrørende Trianglen, selvom der kom indvendinger imod karakteren af den foreslåede belægning. Indre By Lokaludvalg var dog bekymret for forslaget om Dag Hammerskjölds Allé med en begrundelse om, at indfaldsveje bør ses i en helhed. Hvis problemet kun løses et sted, så sidder trafikken over andre steder, og i dette tilfælde kommer det til at gå ud over især Indre By.

Se øvrige kommentarer fra bydelens borgere her og download opsamlingen på borgermøderne her

 Hvis du ikke havde mulighed for at deltage ved møderne kan du stadig se plancherne, der er opstillet på Østerbrogade overfor Carl Nielsens Allé. Du kan også høre mere om projektet ved Kulturnatten, hvor du kan møde Lokaludvalget på Skt. Jakobs Plads. her kan du se projektplancherne og få en snak med udvalget om trafikstrategien.

 

Din mening

Vi vil meget gerne høre din mening om skitseforslagene til Østerbrogade Nord, Østerbrogade Syd og Trianglen. Skriv dine idéer og tanker i kommentarfeltet nedenfor. Anonymitet er valgfrit. 

 

#1: Søren Hansen

28 Jun. 2013 11:44

Hej

Når I går videre med at gøre Østerbrogade begrænset for biler. Tænker I så en plan ind for sidegaderne til Østerbrogade, da de jo bliver ophobet med biler som prøver at komme ud på Østrebrogade pga. langsommere afvikling af traffiken dér.

Prøv en dag at gå forbi Rosenvængets Alle og se alle de biler som holder i tomgang (og forurener unødigt) fordi de ikke kan komme ud til Østerbrogade pga. at biltrafikken på Triangen er ”gået i stå” pga. af færre vejbaner / nyt lyssignal.

Mvh
Søren

#2: Niels

27 Aug. 2013 12:07

Hej Søren,
Jeg er helt enig. Det er vigtigt at trafikken kan afvikles i de små gader uden unødige gener for os beboere i disse områder.
Som jeg ser det, er det nok desværre en situation vi må leve med noget tid, indtil beboerne i København forstår vigtigheden af at bruge tog og bus. Det er jo ikke bilerne der er problemet, det er dem der sidder bag rettet der skal ændre tankegang.

V
Niels

#3: Søren

03 Sep. 2013 21:45

Jeg kan slet ikke se nogen planer for distancen fra Gunnar Nu hansensplads og frem til Trianglen. Hvad er planen for den distance?
Har det været overvejet om mere af trafikken fra byen og ud, skal føres over på Øster alle, hvor få generes af støjen og den farlige biltrafik ikke blandes så meget med de bløde trafikanter. Trianglen kunne jo evt. lukkes/åbnes modsat, så det er tværvejen der bevares åben!

#4: L Bach

15 Feb. 2016 16:59

Spændende projekt! Hvordan ligger realiseringen af projektet? Er det druknet i andre projekter, eller findes der en tidsplan for nogle af aktiviteterne.
Det lyder som gode tiltag!

#5: jan

25 Jun. 2016 23:57

Man skulle gøre som på Nørrebrogade og lukke for biler....så må folk tage metroen når den kommer - eller cykle....

#6: Søren Just

10 Oct. 2016 00:30

Jamen det lyder jo som nogle forrygende gode forsalg, men hvornår bliver de realiseret?
Hvor meget af ovenstående er overhovedet blevet politisk vedtaget?
Og, som ovenfor nævnt (i år 2013), hvad er planen for Østerbrogade fra Gunnar Nu Hansens Plads og frem til Trianglen?
Hvad skal der ske der?
Har alle disse, rigtig gode forslag, overhovedet sin gang på jorden?
Er der ovehovedet nogle politisk bevågenhed i eksempelvis disse input fra borgerne?

#7: Anita Strandmark

05 Jan. 2017 15:07

Hvor er det et godt projekt. Vil skabe et helt andet miljø på Østerbrogade.. et samlingspunkt i vores bydel.
Men har i fået politisk opbakning og ressourcer? Kan se på tidsplanen at både fase 1 og 2 skulle være en realitet nu, og det er de jo tydeligvis ikke blevet. Jeg håber virkelig i kan få denopbakning i mangler for at fuldføre projektet.

#8: Sofie bak

20 Jan. 2017 19:43

Helt vanvittigt at tro at en vigtig hovedfærdselsåre i København skal fjernes. Eneste opnåede effekt vil være farlig og unødig sivetrafik i sidegader. Se også hvad der er sket på Nørrebrogade ... dødt forretningsliv og "omvejskørsels" ad små gader ... En by er ikke en by uden boulevarder - og tænk også på forureningen med unødig tomgangskørsel ... det forhold at trafik skal til byen for at holde liv i restauranter, cafeer og forretninger er stærkt negligeret i forhold til spørgsmålet om nogen beboer i byen overhovedet er interesset i at spise speltboller midt på Østerbrogade - den klarer vi hjemme i vores flotte bysanrede gårdanlæg og i en storslået naturlomme i Fælledparken ....

#9: Enrico Andreis

28 Feb. 2017 17:38

Hver gang Kommunen regulerer og fjerner biltrafik og andet oprindeligt bymæssigt i København og erstatter det med "rekreative", "miljøforbedrende" og "Forskønnende" tiltag med fordele for cyklister, dræbes forretningslivet og menneskers lyst til at opholdes og færdes i området. Se hvor galt det gik i Vester Voldgade. Den er helt øde og forladt.

Stop nu inden i gør mere skade.

#10: Bjarke Kolerus

01 Dec. 2017 23:33

Har lige læst andetsteds på nettet at med den snarlige åbning af Nordhavnstunnelen forventes 2.200 flere biler i døgnet på Østerbrogade.. Hvordan hænger det sammen med ovenstående..

Kommentarer

Navn: E-mail:

Din kommentar:


Skriv overstående tal: