Lokaludvalgets projekter

Østerbro Lokaludvalg arbejder med en række projekter og lokale sager, som du kan følge på siden her.

Projekter der indgår i Østerbro bydelsplan 2013:

Projekterne der indgår i bydelsplanen er ikke finansieret, men derimod forslag der kan indgå i Københavns Kommunes kommende 4 års budgetforhandlinger. Du kan læse mere om bydelsplanen her.

Strandboulevarden

Kulturcenter ved Kildevældsskolen

Aktivitetshal for 12 - 17 årige 

Sundhedshus på Østerbro

Bevægelse og fritidsliv i Nordhavn

Stiforbindelse og belysning i Rymarkskvarteret

Grøn mobilitet - fodgængerrute og mødesteder

Carl Nielsens Allé som klimalommepark

Østerbrogade som miljøprioriteret strøggade

Ungdomsuddannelse og social arv

Københavns børn oplever klassisk musik

 

Øvrige projekter

Østre Gasværk kvarteret

Ungdomsindsats

Borgmestermøder

Cykelpakke Østerbro

Lilly Helveg Petersens Plads