Høringssvar og skrivelser 2011

Farmaceutisk højskole

Nyt koncept for bydelsplanlægningen

Panum II

Kalkbrænderihavnsgade

Sammenlægning af ældreråd 2013

Bydelsafsnit i restaurationsplan

Pakhus 11

Høringssvar vedr. Kommuneplan Grøn Vækst og Livskvalitet 13.10.11

Høringssvar vedr. Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogstterminal 13.10.11

Høringssvar vedr. Århusgadekvarteret i Nordhavn 19.09.11

Høringssvar vedr. Københavns Kultur og fritidspolitik 08.09.11

Høringssvar vedr. Københavns Kommune budget 2012 08.09.11

Høring vedr. Fælles gårdhave Kertemindegade 18.08.11

Henvendelse vedr. Trafiklys ved Øster Allé 18.08.11 

Høringssvar vedr. Organisering af fritidstilbud Østerbro 18.08.11

Henvendelse om handleplan for Nordhavn 18.08.11

Høringssvar vedr. Søruten 2. etape 18.08.11

Udtalelse om Søruten 18.03.11

Høringssvar vedr. Københavns Cykelstrategi 09.06.11  

Høringssvar om metroforpladser 09.06.11

Høringssvar Phillip Heymans Alle 26.05.11

Høringssvar om Busplan Flintholm 09.05.11

Høringssvar om kommuneplantillæg for Rigshospitalet 09.05.11

Høringssvar om kommuneplantillæg for Rigshospitalet 11.05.10

Udtalelse vedr. ensretning af Faksegade 12.05.11

Høringssvar vedr. Startredegørelse for Farmaceutisk Højskole 12.05.11

Høringssvar vedr. Miljøvurdering for flytning af containerterminal 12.05.11

Høringssvar vedr. Hospitals- og psykiatriplan 12.05.11

Høringssvar vedr. "Aktiv og tryg hele livet" 12.05.11

Høringssvar vedr. Kommuneplan "Grøn Vækst og livskvalitet" 07.04.11

Høringssvar vedr. Lokalplanforslag Borgervænget II 07.04.2011

Høringssvar vedr. ændring af koncept for lokaludvalg 07.04.11

Høringssvar Plads til naturen_07.04.11

Høringssvar vedr. Klimatilpasning 07.04.11

Høringssvar vedr. fodgængerstrategi_07.04.11

Udtalelse om inputs til forbedringer på Søruten 18.03.11

Østerbro Lokaludvalgs inputs til ny parkeringsstrategi 10.03.11

Høringssvar vedr. ophævelse af ensretning i Faksegade 10.03.11

Høringssvar vedr. scoping for flytning af containerterminal i Københavns Havn 10.02.11

Høringssvar vedr. flytning af containerterminal i Københavns Havn_10.02.11

Høringssvar vedr. frivillighedspolitik i Københavns Kommune 2011-2014 10.02.11

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes sundhedspolitik 2011-14 10.02.11  -
Bilag: Kommentarer fra borgerne 10.02.11 

Høringssvar vedr. Broåbningspolitik 20.01.11

Høringssvar vedr. lokalplanforslag Jagtvej 171 20.01.11

Høringssvar vedr. ændring i koncept for lokaludvalg 20.01.11

Udtalelse om Plads til leg 2011-12 20.01.11

Høringssvar vedr. lokalplanforslag for Strandpromenaden_20.01.11

Høringssvar vedr. Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter 20.01.11