Fagudvalg for Familie, Børn og Unge


Fagudvalg for Familie, Børn og Unge koncentrerer sig om børn og unges forhold på Østerbro og arbejder for at fremme lokale tiltag for at styrke børn og unges udvikling, fremme netværk mellem unge og styrke integration og identitetsdannelse for børn og unge på tværs i bydelen.

 

Fagudvalgets arbejde

Download Rapport om Ungeindsats 2010 

Projekter: Ungdomsindsats 

Kontakt

Formand for Fagudvalget for Familie, Børn og Unge: Lartey Lawson

Email: lal[at]vd.dk


Vil du deltage i møderne?

Kontakt fagudvalgsformanden eller sekretariatet på oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk, hvis du er interesseret i at deltage i møderne. Du kan både deltage fast eller hvis der er en sag der særligt interesserer dig. Se Kalenderen for mødedatoer.