Borgerpanelundersøgelse: Østerbroernes holdninger til bydelens udvikling

I maj udsendte vi en undersøgelse om holdninger til bydelens udvikling gennem Østerbro Borgerpanel. Et stort tak skal lyde til de 2528 østerbroere, der har svaret på undersøgelsen. Læs her mere om østerbroernes top fem over ønsker til bydelens udvikling og hurtige facts om kollektiv trafik og grønt i byen.

 

Top 5

Vi spurgte Østerbro Borgerpanel om de fem faktorer, der er vigtigst, at kommunen prioriterer fremadrettet i udviklingen af Østerbro. En top 5 ser sådan ud:

1. Et varieret udvalg af indkøbsmuligheder, specialbutikker, caféer, restauranter og barer

2. Nærhed til grønne områder i byen/mit lokalområde (f.eks. parker, rekreative områder, grønne opholdssteder)

3. Adgang til boliger til fornuftige priser

4. Ren luft

5. Nemt at komme rundt på cykel

 

Vi har også spurgt ind til, hvad der er den allervigtigste faktor af de fem, og her er der flest af besvarelserne, der peger på 'ren luft'. Ren luft på Østerbro tillægges altså stor betydning. Det er også en mærkesag for lokaludvalget, der arbejder hen mod at få etableret landstrøm, så de store krydstogtsskibe forurener luften mindre, når de lægger til kaj.

I spørgsmålet om, hvad kommunen ikke bør bruge kræfter på, er der mange, der svarer 'at tiltrække store events'. Med Parken er Østerbro en bydel, hvor der i forvejen foregår mange store events for hele byen (fx sportsarrangementer og koncerter), og undersøgelsen peger på, at Østerbro er mættet.

 

Hurtige facts fra Østerbro Borgerpanel: Kollektiv trafik og grønt i byen

- En tredjedel af respondenterne bruger ikke den kollektive trafik. Heraf vælger 22% cyklen fremfor den kollektive trafik, og 9% vælger bilen. 

- 58% af respondenterne har egen bil, og 3% er med i en delebilsordning. 35% af disse bruger bilen til daglig transport, 26% et par gange i løbet af ugen og 35% bruger primært bilen i weekenden eller til længere ture.

- En attraktiv kollektiv trafik kan ifølge respondenterne skabes ved at gøre den kollektive trafik billigere, hurtig og effektiv samt have høj frekvens på afgange.

- 74% af respondenterne har adgang til et fællesgårdanlæg. 7% har ikke adgang til private grønne arelaer.

- Over halvdelen af respondenterne svarer, at vil bruge det grønne i byen mere, hvis der bliver plantet flere træer.

- Der er større efterspørgsel på små grønne områder (fx lommeparker) og grønne oplevelser i byrummet end på flere store grønne områder.

- 76% af respondenterne er overordnet tilfredse med parker og grønne områder på Østerbro.

 

Den fulde undersøgelse

Du kan finde mange flere oplysninger om, hvad Østerbro Borgerpanel mener om bydelen.

Dyk ned i den fulde borgerpanelundersøgelse her.