Utrygheden på Østerbro er lavere end i resten af byen

Københavns Kommune har offentliggjort tryghedsundersøgelsen for 2018. Af den fremgår det, at andelen af utrygge på Østerbro er lavere end gennemsnittet for hele København.

 

Tryghedsundersøgelse 2018

Københavns tryghedsundersøgelse viser, hvordan københavnernes oplevelse af tryghed har udviklet sig siden 2009. Den er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse i hele bydelen, hvor deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder, og en samlet opgørelse over alle registrerede politianmeldelser for kriminalitet mod borgere i 2017. 

 

Lav utryghed på Østerbro

Antallet af københavnere, der føler sig utrygge generelt i byen, er steget fra 9% i 2017 til 12% i 2018. På Østerbro ses en lille stigning fra 6% i 2017 til 7% i 2018. Dog ligger Østerbro stadig væsentlig under det københavnske gennemsnit, og Østerbro er dermed en af de bydele, hvor utrygheden er lavest.

Undersøgelsen indikerer også et fald i utrygheden i aften- og nattetimerne fra 20% i 2017 til 12% i 2018.

- Vi er glade for, at utrygheden på Østerbro er lav, når man ser på hele byen. Og vi er tilfredse med, at de tryghedsforanstaltninger, som kommunen har igangsat på Østerbro – fx SSP og integrationsvejleder – ser ud til at have virket, siger Allan Marouf, formand for Østerbro Lokaludvalg. 

 

Bekymring og faktisk udsathed

Når man spørger til, hvilke former for kriminalitet og øvrige gener østerbroerne er mest bekrymrede for, er de tre forhold, der vækker mest bekymring cykeltyveri, støjgener fra naboer og indbrudstyveri. Når man ser på, hvilke typer af kriminalitet østerbroerne har været udsat for, er de tre højeste forhold grafitti, anden hensynsløs kørsel og hærværk i nabolag.

I 2017 blev der på Østerbro anmeldt 2970 tilfælde af kriminalitet rettet mod østerbroere. Niveauet er lavere end i resten af København. Den mest anmeldte kriminalitetstype på Østerbro er lommetyveri.

 

Tillid til naboer 

Undersøgelsen viser også, at der på Østerbro er en stor tillid til, at man vil få hjælp fra sine naboer. Fx har 70% svaret, at de regner med, at andre beboere i området vil reagere, hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget og vil tilkalde politiet. Dette ligger væsentlig over københavner gennemsnittet.

 

Den fulde undersøgelse

Læs hele tryghedsundersøgelsen 2018 her. Du kan specifikt læse om Østerbro fra side 101-107.