Ingen cykelsti på Strandboulevarden i denne omgang

I de netop overståede forhandlinger om de ubrugte midler fra sidste års budget – overførselssagen – blev der ikke afsat penge til Strandboulevarden. Med i forhandlingerne var ellers et forslag om at anlægge en cykelsti på Strandboulevarden fra Vordingborggade i forbindelse med skybrudssikring af boulevarden. Forslaget er ikke kommet med i den endelige aftale.

 

Skybrudssikring af Strandboulevarden

Skybrudssikring af Strandboulevarden rummer både en skybrudstunnel under jorden og et skybrudsprojektet på overfladen. Det er HOFOR, der står for anlægget af skybrudstunnelen, og de forventer at gå i jorden i midten af 2018. Som noget af det første går man i gang med at fælde træer på Strandboulevarden. 

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. oktober 2017 et skitseforslag til en overfladeløsning på Strandboulevarden, der prioriterer håndtering af regnvand samtidig med, at hensyn til fremkommelighed, trafik og myndighedskrav samt bevarelse af eksisterende træer og parkeringspladser tilgodeses bedst muligt. Forslaget er at anlægge et stort regnvandsbassin i den vestlige side af boulevarden hen til midterrabatten. Læs mere om Borgerrerpæsentations beslutning og se skitseforslaget her.

Overfladeprojektet anlægges, når HOFOR er færdig med skybrudstunnellen. Planen er at kunne starte på overfladeprojektet primo 2021, og projektet forventes at være anlagt primo 2023. 

 

Hvis du vil vide mere

Vi arbejder på at få Teknik- og Miljøforvaltningen ud og orientere om projektet på Strandboulevarden til lokaludvalgsmødet den 18. april kl. 17.30. Lokaludvalgsmøderne er altid åbne, og du er velkommen til komme forbi og overvære mødet, hvis du vil høre mere om Strandboulevarden. Hold dig orienteret i dagsordenen for lokaludvalgsmødet her.

Derudover holder HOFOR og Teknik- og Miljøforvaltningen et fælles orienterings-cafémøde om det samlede skybrudsprojekt på Strandboulevarden, inden HOFOR begynder at grave. Det bliver forventeligt afholdt i løbet af forsommeren i år. Der vil komme nærmere information om mødet.