Overførselssag 2017-18

Overførselssagen 2017-18 er vedtaget. Partierne bag Budget 2018 (Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti) har onsdag den 21. marts indgået en aftale om de midler, der er tilovers eller ubrugt fra Budget 2017. Aftalens overordnede fokus er udbygning af daginstitutioner og skoler, kultur- og fritidstilbud, indsats for udsatte områder og fremkommelighed. 

 

Skole og daginstitutioner

Hovedtemaet i aftalen er skole og daginsitutioner. Der er afsat 527,8 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på børneområdet. Pengene skal bl.a. bruges til at udvide og bygge nye daginstitutioner, skabe flere pladser på specialskoler, planlægge sporudvidelser på udvalgte skoler på Nørrebro og bygge en ny skole i Sydhavn.

Se faktaark for Overførselssagen 2017/2018 her eller læs mere om aftalen på Københavns Kommunes hjemmeside

  

Midler til Østerbro

På Østerbro er der i overførselssagen afsat penge til: