Valgaften 2018 – 14 nye foreningsrepræsentanter er valgt

Tirsdag den 27. februar mødte 45 foreningsrepræsentanter op i Østerbrohuset for at vælge, hvem der skal sidde i Østerbro Lokaludvalg de næste fire år. Efter en spændende aften kan vi nu sige stort tillykke med valget til de 14 nyvalgte medlemmer. 

 

Første valgrunde

Valgbordene var delt op i seks valggrupper, som det afgående lokaludvalg havde foreslået. I første valgrunde skulle de fremmødte diskutere, hvilke områder der skulle være repræsenteret i det nye lokaludvalg, og hvor mange pladser det pågældende område skulle tildeles.

Efter tre afstemninger var der flertal for, at valgbordene i stedet skulle deles op i fire valggrupper med følgende fordeling af pladser: Børn, unge og idræt (3 pladser), Social, ældre, sundhed og integration (4 pladser), Byrum, bolig, gård og gade (4 pladser) samt Kultur, fritid, erhverv og beskæftigelse (3 pladser).

 

Anden valgrunde

Efter en pause gik anden valgrunde i gang. De fremmødte fordelte sig i de fire valggrupper, og her gik opgaven ud på at finde medlemmer og suppleanter inden for hver valggruppe. I alle fire grupper var der enighed om, hvordan de skulle fordele pladserne mellem sig, og det var derfor ikke nødvendigt med flere afstemninger i løbet af aftenen. Valgmødet sluttede med, at de 14 repræsentanter blev godkendt af hele forsamlingen.

 

Nyt lokaludvalg

Der er både nye og kendte ansigter blandt de 14 valgte foreningsrepræsentanter. Sammen med de 9 politiske repræsentanter er det nye Østerbro Lokaludvalg klar til at blive nedsat på det konstituerende møde den 22. marts. 

Vi opdaterer listen med de politiske valgte, når vi har den samlede liste.

Børn, unge og idræt

Mogens Ove Nielsen IK 99
Jan Sørensen Boldklubben Skjold
Finn Kristiansen Sejlklubben København

Social, ældre, sundhed og integration

Sheku Amadu Jalloh Skolebestyrelsen på Sortedamsskolen
Marika Tingleff Kayser Østerbro Idrætsforening
Finn Larsen Nabo Østerbro
Allan Marouf Beboerforening på Østerfælledgården

Byrum, bolig, gård og gade

Axel Thrige Laursen Ældresagen Østerbro
Allan Tyrrestrup Miljøpunkt Østerbro
Emmeline Othine Østerbro Handelsforening
Henrik Conradsen Øbrohus, AKB Afd. 1041

Kultur, fritid, erhverv og beskæftigelse

Jan Due Event-Lounge.dk
Elisabeth Steiner Husejerforeningen Strandvejskvarteret
Jesper Kofoed-Melson Beboerrepræsentationen på Sortedam Dosseringen 103 og Østerbrogade 19

 

Billeder fra aftenen