Kom til borgermøde om ændringer af busruter

Når Metro Cityringen åbner i juli 2019, skal busnettet i hele København tilpasses. Bus, tog og metro skal bindes sammen i et sammehængende kollektivt trafiknet, og det betyder, at buslinjerne på Østerbro bliver omlagt. Kom med til borgermøde mandag den 29. januar og bliv klogere på det nye busnet, som det kommer til at se ud i 2019.

 

Østerbros nye buslinjer

Når metroen åbner i juli 2019, får Østerbro tre stationer ved Trianglen, Poul Henningsens Plads og Vibenshus Runddel. Med åbningen af metroen skal meget af passagertrafikken flyttes fra bus til metro. Det betyder, at østerbroere vil skulle vænne sig til et nyt busnet; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer.

Du kan læse om mere om de enkelte buslinjer her.

 

Borgermøde 

Østerbro Lokaludvalg inviterer alle østerbroere til borgermøde om ændringerne i busnettet i bydelen. Vi har også inviteret Movia og Økonomiforvaltningen til at præsentere de nye ruter og planer. Og så vil vi meget gerne høre jeres input om, hvordan de nye busruter passer sammen med den kommende metro.

Vi afholder borgermødet mandag den 29. januar 2018 kl. 19-21 i Østerbrohuset i 'Salen', Århusgade 103, 2100 København Ø.

Vi serverer kaffe og kage, og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Det lokale busnet

Økonomiforvaltningen har sendt forslaget om det nye lokale busnet (dvs. de busser, der ikke er A-, C- eller S-busser) i høring indtil den 18. februar 2018. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Movia. 

Du kan læse hele høringsmaterialet om det lokale busnet og skrive kommentarer til forslaget her.

Tilpasningen af busnettet skete i første omgang med det strategiske busnet (A-, C- eller S-busser) i forbindelse med Movias Trafikplan 2016, som var i høring i oktober 2016.