Høring om Marmormolen - kom med til borgermøde

Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde tirsdag den 29. august kl. 19 om et tillæg til lokalplanen for Marmormolen. Lokalplanen skal muliggøre et virksomhedsdomicil i starten af Marmormolen ud mod Kalkbrænderihavnsgade.

  

Tillæg til lokalplanen

Københavns Borgerrepræsentation har sendt tillæg nr 2. til lokalplanen for Marmormolen i offentlig høring, der skal muliggøre et virksomhedsdomicil ud mod Kalkbrænderihavnsgade. 

I den oprindelige lokalplan for Marmormolen er der muliggjort to hotel- og konferencecentre, hvoraf der kun er planer om at realisere det ene. Formålet med dette tillæg er derfor at muliggøre en bredere anvendelse af området - herunder et virksomhedsdomicil på 28.000 m2 med ca. 1.500 arbejdspladser samt plads til konference- og kursusaktiviteter.

Bygningen etableres som et atriumhus, der er underdelt i 12 kuber i varierende højder. Bygningens højde starter i 16 meter mod sydøst mod kanalen og Marmorvej og stiger til 36 meter mod nordvest mod Kalkbrænderihavnsgade og havnebassinet. Bebyggelsen indsnævres mod øst for at mindske skyggegenerne, få bedre lysforhold samt bedre udkigsmuligheder i boligbebyggelsen på den anden side af kanalen.

Derudover fastlægges der to byrum samt en promenade langs vandet, der sikrer adgang gennem området og sammenhæng med den øvrige del af Nordhavn og Østerbro.

  

Lokaludvalget mener

Østerbro Lokaludvalg påpegede i forbindelse med en intern høring i foråret, at det er positivt, at den foreslåede domicilbygning vil danne et bedre støjværn mod boligområdet, samt positivt at man slipper for de hidtil planlagte hoteltårne; at der bør gøres mere for at skabe lys til boligbebyggelsen øst for i den videre bearbejdning; at parkeringsdækningen bør fastsættes med udgangspunkt i den store nærhed til Nordhavn Station og den kommende metro samt at de grønne friarealer ikke må reduceres.

 

Offentlig høring

Forslaget er i offentlig høring indtil den 22. september 2017. Læs høringsmaterialet og afgiv dit høringssvar på blivhørt.dk

 

Praktisk om borgermødet

Borgermødet afholdes tirsdag den 29. august 2017 kl. 19.00-21.00 i Østerbrohuset, i "Salen", Århusgade 103, 2100 København Ø.

Tilmelding er ikke nødvendig.