Hjælp os med at udpege ikoniske træer på Østerbro

Københavns Kommune har brug for hjælp til at finde byens helt særlige ikoniske træer, som vi skal passe ekstra godt på. De ikoniske træer findes mange steder i byen, men vi er særligt interesseret i dem, som står på kommunale arealer – altså dem langs vejene, på byens pladser, foran biblioteket eller i skolegården.

 

Hvad er et ikonisk træ?

Københavns Kommune har vedtaget en Træpolitik, der siger, at eksisterende træer i København som hovedregel skal bevares, og at særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares. Derfor har du nu muligheden for at komme med dine forslag til, hvilke træer som er kandidater til at blive udnævnt til et af Københavns ”ikoniske træer”.

Et ikonisk træ har en særlig betydning eller identitetsskabende værdi for en gade, plads, baggård, park, bydel eller naturområde. Det kan vurderes både i forhold menneskers måder at tillægge træet en symbolsk eller personificerende betydning og i relation til træets størrelse, karakter, placering eller naturkvalitet.

 

Udpeg et ikonisk træ

Hvis man har lyst til at udpege et ikonisk træ skal man gøre følgende:

 

Kriterier for et ikonisk træ

*Til kriterierne 2, 4 og 7 er det vigtigt at give fortællingen med som bemærkning